ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

Molerski radovi

Molerski radovi u zatvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva svode se na pokrivanje zidanih zidova od opeke ili blokova ili u novije vreme, za pregradne zidove gips-kartonskih panela, poludisperzijom ili disperzivnim (akrilnim bojama).
Bilo da se radi o rekonstrukciji ili novom objektu postupak pripreme površine je isti – potrebno je ujednačavanje zidne površine (gletovanje) i uklanjanje materijala na kojima adhezija završnog sloja ne bi bila dobra, i farbanje. Ako je podloga malter, mora proći minimum 30 dana od završetka malterisanja da bi površina bila suva da bi se moglo nastaviti sa radovima.

Gipsarski radovi

Gips je prirodni materijal, po hemijskom sastavu je kalcijum sulfat dihidrat, nastao taloženjem odnosno spada u sedimente. Čvrstoća mu je mala ali obradivost je izuzetno dobra i često služi kao vezivo, dodatak vezivima ili za oblogu zidova. Zbog svojstva dobre obradivosti a velike dostupnosti, niske cene i relativno male mase, našao je primenu i u modelarskoj praksi. U gipsarske radove spadaju: ukrasne lajsne, ornamenti, ukrasni stubovi i drugo. Kasnija zaštita i finalna obrada kao i ostatka prostorije ili fasade se podrazumevaju a ovi ornamenti mogu biti unutrašnji ili spoljašnji.


Podopolagački radovi

Parket je savremena modifikacija jedne od najstarijih podnih obloga – drvenih podova. Dobar je toplotni izolator, ne postoji problem sa statičkim elektricitetom i izuzev plutanih podova, najmanje se javlja problem kod ljudi sa alergijama. Uobičajeni slog parket pločica je „riblja kost“ (koji se strukturno smatra najčvršćim slogom), „mozaik parket“, naizmenični slog, „šahovsko polje“. Vrste drveta od kojeg se proizvodi su: bagrem, grab, jasen, hrast, orah, bukva, trešnja, a moguć je i unikatni dizajn u vidu sloga i u tipu drveta a radi dobijanja kontrasta ili nijansiranja.


Izrada enterijera od drveta i pločastih materijala

U proizvodnom procesu koristimo širok spektar materijala, od punog drveta do ploča, lakiranih i farbanih u širokom spektru boja, što svakom našem proizvodu daje unikatni izgled od najmodernijih, preko klasičnih pa do retro linija. Poverenje nam je ukazao veliki broj klijenata. Pored izvoza na englesko tržište, opremili smo veliki broj objekata i na domaćem tržištu.


Aluminijumska stolarija

Aluminijum u dodiru sa vazduhom oskidira pri čemu se stvara površinski sloj aluminijum-oksida (Al2O3) koji ga štiti od dalje korozije. Kako bi se ovaj proces ubrzao koristi se proces veštačke oksidacije ili eloksaža tj elektrolitička oksidacija. Ovaj proces se odvija u specijalnim kadama u kojima se dodaju potrebne hemikalije koje omogučuju proces elektrolitičke oksidacije. Aluminijumski profili se prvo pripramaju tako što se sa njihove površine mehanički skida nečistoća, a zatim se pomoću kranova potapaju u ove kade.

ZIDARSKI RADOVI


Zidarski radovi

Današnji objekti po vrednosti, tehnologiji i složenosti daleko prevazilaze objekte od pre samo 100 do 200 godina i mogućnost improvizacije zbog redosleda gradnje i međusobnog uticaja elemenata je sve manja. Iz ovih razloga zakonska regulativa je sve stroža i više nije dozvoljeno zidanje ni najjednostavnijih objekata bez projekta, koji je uslov za dobijanje dozvole za gradnju. Ukoliko investitor to želi, na nivou idejnog rešenja (IDR) ili u slučaju složenijeg objekta generalnog projekta (GNP), može se razraditi više varijantnih rešenja i odabrati ono pravo.

FASADNI RADOVI


Fasadni radovi

Fasada objekta pripada zajedničkim delovima zgrade i u vlasništvu je svih stanara zgrade. Oni su pravno odgovorni za njeno stanje i uklanjanje nedostataka i oštećenja. Bez obzira o kakvom se oštećenju radi, upravnik zgrade ili kućni savet utvrđuje potrebu za popravkom. Oštećenje može biti takvo da ugrožava živote stanara i prolaznika ili može biti ugrožena i sama konstrukcija (prodor vode u elemente konstrukcije). Ukoliko je specifičan tip fasade u pitanju, oštećenja mogu biti čisto estetske prirode. Bez obzira na datum izgradnje objekta, fasade mogu imati značajnih elementa stila i epohe ili samo ukrase koji više nisu u dobrom stanju.

BETONSKI RADOVI

Betonski radovi

Nudimo izradu temeljnih traka, temelja samaca, temeljnih ploča i temeljnih nadozida. Vršimo betoniranje podbetona za sve vrste temelja, te radove vezane za izradu temeljnih ploča uključujući i sve potrebne predradnje (nasipavanje, zbijanje po slojevima). Nudimo izradu armirano-betonskih horizontalnih i vertikalnih serklaža, greda i nadvoja. Izvodimo sve vrste radova vezano za armirano-betonska stubišta.

HIDROMONTAŽERSKI RADOVI


Hidromontažerski radovi

Pravilna, profesinalna, pedantna i precizna ugradnja vodovodnih instalacija je nešto o čemu moramo voditi računa prilikom izgradnje i adaptacije prostora. Ovo pre svega govorimo iz razloga što se vodovodne instalacije u većini slučajeva postavljaju ispod pločica, te bi ukoliko dođe do njihovog nepravilnog postavljanja došlo do dodatnih troškova. Ne samo troškova vodovodne instalacije, već i troškova razbijanja pločica i keramičarskih radova koji bi morali naknadno da se izvode. Zato se ovim radovima mora pokloniti posebna pažnja.

RENOVIRANJE I SANACIJA OBJEKATA


Renoviranje i sanacija objekata

Renoviranje i sanacija objekta predstavlja izvođenje građevinskih radova na postojećem objektu kojima se vrši popravka uređaja, opreme i samog objekta, na način i u meri da se ne menja spoljni izgled i da radovi ne utiču na bezbednost susednih objekata i okoline. Velika većina ukupnog broja objekata predstavlja objekte za stanovanje i u privatnom su vlasništvu, ali istovremeno, a posebno u gradovima, spada u vid kolektivnog stanovanja – stambene zgrade.